Programy a metodiky pre mladších

AKO NA TO? DRAMATURGIA PREDNESU NA HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Výber textu pre umelecký prednes v akejkoľvek vekovej kategórii tvorí viac ako polovicu recitátorovho úspechu pri zostavovaní výborného komplexného umeleckého výkonu. Prečo? Je to ako pri základoch domu. Ak máš pevné základy, máš na čom stavať dom. Umelecký prednes väčšinou vzniká dobrovoľne.  Pri výbere textu pre svoj prednes sa berie ohľad na primeranosť veku, intelektuálnu a […]

ZBOJNÍČKA RONJA

Metodický materiál je primárne určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ a nadväzuje na vzdelávací obsah predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Vlastiveda a Etická výchova. Využiť ho môžete v celku ako štruktúrovanú dramatickú hru, alebo jeho časti použiť samostatne napríklad aj v knižnici či záujmovom krúžku. O programe: Dobrodružstvá zbojníkovej dcéry Ronje od A. Lindgrenovej nás zavedú do […]

LESNÁ SKRÝŠA

Program je určený pre deti vo veku 9 – 11 rokov, kedy začínajú uvedomovať si svoju vlastnú osobnosť, autonómnosť aj vymedzovať sa voči okoliu. Aktivity môžete použiť v škole, v knižnici aj záujmovom krúžku. O programe: Občas by sa každému hodila poriadna skrýša. Miesto, kam sa podieť, keď sa všetko okolo nás kazí a rozpadá. V malom lesnom dobrodružstve s našim […]

STROM, KTORÝ DÁVA

Program pre deti vo veku 7 – 8 rokov (teda žiakov 2. – 3. ročníka ZŠ) pracuje s literárnou predlohou Shela Silversteina Strom, ktorý dáva, môžete využiť v knižnici, škole (na predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Etická výchova) či v záujmovom dramatickom krúžoku. Cieľom je aplikácia aktivizačných metód a vybraných dramaticko-výchovných techník pri čítaní. O programe: Chlapec […]

KDE SA VODA SYPALA A ZAZVONIL ZVONEC

Aktivita je určená pre hodiny literatúry žiakov 1. stupňa, ale aj pre žiakov 5. ročníka, ktorí majú v ŠVP ľudovú slovesnosť. Aktivity je možné využiť nielen v škole, ale aj v knižnici či záujmovom krúžku. O programe: Keďže ide o veľmi abstraktné pojmy (folklór, ľudová slovesnosť, orálna tradícia, ústne podanie…), je omnoho príjemnejšie pretaviť ich na hru a spoločné objavovanie ich […]

BANDA Z VRANEJ ULICE

Program pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ inšpirovaný knihou Jary Blažkovej Ohňostroj pre deduška Je možné využiť v škole, knižnici, či na dramatickom krúžku. O programe: Ako prekvapiť deduška tým najfantastickejším darčekom? Jaroslava Blažková vo svojich knižkách pre deti neobyčajne tvorivým jazykom s kopou vlastných slov ponúka mnoho nápadov na detské vymýšľanie. A deduško sa určite […]