LESNÁ SKRÝŠA

Program je určený pre deti vo veku 9 – 11 rokov, kedy začínajú uvedomovať si svoju vlastnú osobnosť, autonómnosť aj vymedzovať sa voči okoliu. Aktivity môžete použiť v škole, v knižnici aj záujmovom krúžku.

O programe: Občas by sa každému hodila poriadna skrýša. Miesto, kam sa podieť, keď sa všetko okolo nás kazí a rozpadá. V malom lesnom dobrodružstve s našim hrdinom sa naučíme, ako si vytvoriť bezpečný priestor aj v tých najrušnejších a najnepravdepodobnejších miestach, ako sa o seba postarať a formulovať svoje potreby a pochopiť, že na to nie sme sami. Spoločnými silami rozuzlíme zápletku, lebo každý príbeh si zaslúži happy end.

Téma: ja a moje miesto, ako si vytvoriť svoj bezpečný priestor, sebahodnota a sebahygiena, autonómnosť

Autorka metodiky: Renáta Kopčeková zo Združenia tvorivej dramatiky