KDE SA VODA SYPALA A ZAZVONIL ZVONEC

Aktivita je určená pre hodiny literatúry žiakov 1. stupňa, ale aj pre žiakov 5. ročníka, ktorí majú v ŠVP ľudovú slovesnosť. Aktivity je možné využiť nielen v škole, ale aj v knižnici či záujmovom krúžku.

O programe: Keďže ide o veľmi abstraktné pojmy (folklór, ľudová slovesnosť, orálna tradícia, ústne podanie…), je omnoho príjemnejšie pretaviť ich na hru a spoločné objavovanie ich významov. Prevedieme vás celou aktivitou krok po krok tak, aby ste sa v nej cítili príjemne a užili si ju spolu so svojimi žiakmi. Zostáva v nej priestor aj pre vašu kreativitu a určite neváhajte prispôsobiť si ju potrebám svojej detskej skupiny.

Téma: folklór, ľudová slovesnosť, orálna tradícia, ústne podanie

Autorka metodiky: Martina Jánošíková zo spolku Príbehom na stope sa venuje storytellingu – metóde, ako rozprávať a pracovať s príbehmi, pripravuje dielne rozprávačstva.