STROM, KTORÝ DÁVA

Program pre deti vo veku 7 – 8 rokov (teda žiakov 2. – 3. ročníka ZŠ) pracuje s literárnou predlohou Shela Silversteina Strom, ktorý dáva, môžete využiť v knižnici, škole (na predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Etická výchova) či v záujmovom dramatickom krúžoku. Cieľom je aplikácia aktivizačných metód a vybraných dramaticko-výchovných techník pri čítaní.

O programe: Chlapec a strom vyrastali spolu. Kým Chlapec dozrieval, menili sa jeho potreby a Strom mu ich nezištne plnil. Ako plynie kolobeh života a ako skončilo priateľstvo Chlapca a Stromu sa dozviete v príbehu.

Téma: obdarúvanie, kolobeh života, starnutie, využiteľnosť materiálov

Autorka metodiky: Radka Kukurugyová z OZ Varianty