ZBOJNÍČKA RONJA

Metodický materiál je primárne určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ a nadväzuje na vzdelávací obsah predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Vlastiveda a Etická výchova. Využiť ho môžete v celku ako štruktúrovanú dramatickú hru, alebo jeho časti použiť samostatne napríklad aj v knižnici či záujmovom krúžku.

O programe: Dobrodružstvá zbojníkovej dcéry Ronje od A. Lindgrenovej nás zavedú do stredovekého hradu a lesa, ktorý je plný nástrah. Bude však predovšetkým o tom, že kamarátstvo (nielen) medzi zbojníckymi deťmi môže byť silné, aj keď je každý z inej strany barikády, že sa dá ľahko pohádať, ale aj udobriť. A hlavne, že zbojnícky kapitán je tiež len tatko. 

Téma: stredoveký hrad, ročný cyklus, vzťahy rodičov a detí, sila kamarátstva, hľadanie autonómnosti

Autorka metodiky: Dominika Rai z Dramacentra EDUdrama