BANDA Z VRANEJ ULICE

Program pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ inšpirovaný knihou Jary Blažkovej Ohňostroj pre deduška

Je možné využiť v škole, knižnici, či na dramatickom krúžku.

O programe: Ako prekvapiť deduška tým najfantastickejším darčekom? Jaroslava Blažková vo svojich knižkách pre deti neobyčajne tvorivým jazykom s kopou vlastných slov ponúka mnoho nápadov na detské vymýšľanie. A deduško sa určite poteší čarovnému modrému skielku, hoc aj zo smetiska! 

Program zábavnou formou vedie žiakov k nesebeckému pohľadu na okolie, rozvoju slovnej zásoby, asertívnej komunikácii a argumentácii.

Téma: podstatné a prídavné mená, rým a verš, slušné správanie, argumentácia, etiketa návštevy a blahoželania

Autorka metodiky: Renáta Kopčeková zo Združenia tvorivej dramatiky