Programy a metodiky pre starších

KRÁĽ UBU V KOMIKSE

Program pre žiakov 8. – 9. ročníka ZŠ a študentov stredných škôl sprostredkúva zákonitosti dramatického textu, priblížuje obsah textu tak, aby zaujal teenagerov, motivuje k prečítaniu pôvodnej drámy a upriamuje pozornosť na formy vlády a tvorbu verejných politík. O programe: Obdobie moderny je plné nečakaných postáv, zvratov a súvislostí, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať vtipné. Skrýva sa za nimi […]

ANTIGONA V KOMIKSE

Program pre žiakov 8. – 9. ročníka ZŠ a študentov stredných škôl sprostredkúva zákonitosti dramatického textu, priblížuje obsah textu tak, aby zaujal teenagerov, motivuje k prečítaniu pôvodnej drámy a otvára témy blízke danej vekovej skupine ako argumentácia a obhajoba vlastného názoru či očakávania a motivácie mojich rozhodnutí. O programe: Sofokles v komixe! Vybrať si tú správnu stranu, vyjadriť svoj názor […]

E.R. LISTY Z ROKU 2050

Vzdelávací program pre 7. až 9. ročník základných škôl a stredné školy môžu žiaci použiť aj individuálne. O programe: Vzdelávací program E. R. je vystavaný ako blok aktivít. Skladá sa zo štyroch častí, ktoré na seba nadväzujú, pričom každá trvá 45 minút a môžete ich realizovať postupne. Pracuje s metódou storytellingu (rozprávania príbehov), inšpirovaného dielom Emílie […]

ROMEO A JÚLIA V KOMIKSE

Program pre žiakov 8. – 9. ročníka ZŠ a študentov stredných škôl sprostredkúva zákonitosti dramatického textu, približuje obsah textu tak, aby zaujal teenagerov, motivuje k prečítaniu pôvodnej drámy a otvára témy blízke danej vekovej skupine ako chcem a musím, či čakávania a motivácie mojich rozhodnutí. O programe: Najznámejší príbeh lásky v komixe! Rozložme túto skladačku na drobné, posvieťme si na dôležité slová […]