KRÁĽ UBU V KOMIKSE

Program pre žiakov 8. – 9. ročníka ZŠ a študentov stredných škôl sprostredkúva zákonitosti dramatického textu, priblížuje obsah textu tak, aby zaujal teenagerov, motivuje k prečítaniu pôvodnej drámy a upriamuje pozornosť na formy vlády a tvorbu verejných politík.

O programe: Obdobie moderny je plné nečakaných postáv, zvratov a súvislostí, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať vtipné. Skrýva sa za nimi ale až mrazivý obraz – ideálneho vládcu? Súčasných rečníkov? Nás samých? Staňte sa karikatúrou v komixe podľa modernistickej hry Alfreda Jarryho a vyskúšajte si na vlastnej koži predvolebnú kampaň či limity vlastnej osobnosti.

Program vznikol v rámci projektu Classics in the Graphic Novel v spolupráci s Divadelným ústavom.

Téma: formy vlády, manipulácia, rečový prejav, cnosti a neresti, štylizácia a hyperbola, moderna, grafický román

Autorka metodiky: Veronika Kořínková – Willems