ANTIGONA V KOMIKSE

Program pre žiakov 8. – 9. ročníka ZŠ a študentov stredných škôl sprostredkúva zákonitosti dramatického textu, priblížuje obsah textu tak, aby zaujal teenagerov, motivuje k prečítaniu pôvodnej drámy a otvára témy blízke danej vekovej skupine ako argumentácia a obhajoba vlastného názoru či očakávania a motivácie mojich rozhodnutí.

O programe: Sofokles v komixe! Vybrať si tú správnu stranu, vyjadriť svoj názor či ustáť svoje konanie nemusí byť vždy jednoduché. A už vôbec nie, ak ste obyvateľom starovekých Théb a rozhodujete sa medzi zákonom bohov alebo zákonom nového panovníka, ktorý môže vaše mesto po vojne zdvihnúť z prachu. Spoznajte zákonitosti antickej drámy v napínavom príbehu na vlastnej koži!

Program vznikol v rámci projektu Classics in the Graphic Novel v spolupráci s Divadelným ústavom.

Téma: antické mestské štáty, konflikt záujmov, argumentácia, autorita, formy vlády, antické divadlo, štruktúra dramatickej hry, grafický román

Autorka metodiky: Veronika Kořínková – Willems