E.R. LISTY Z ROKU 2050

Vzdelávací program pre 7. až 9. ročník základných škôl a stredné školy môžu žiaci použiť aj individuálne.

O programe: Vzdelávací program E. R. je vystavaný ako blok aktivít. Skladá sa zo štyroch častí, ktoré na seba nadväzujú, pričom každá trvá 45 minút a môžete ich realizovať postupne. Pracuje s metódou storytellingu (rozprávania príbehov), inšpirovaného dielom Emílie Rigovej „Miri dajori, drahá mama“ (laureátka Ceny Oskára Čepana 2018, svojím dielom reflektujúca rómske otázky), z ktorého sme použili časti v 3. a 4. časti. Úryvky textov v programe sú použité priamo z časových osí webu k výstave Voľba2050.world, v dnešnej dobe čoraz aktuálnejšej: https://volba2050.world/

Téma: klimatická kríza, enviromentálne otázky, obnoviteľnosť zdrojov, ľudský osud a citová väzba na miesto, segregácia a majority

Autorka metodiky: Barbora Jurinová z Dramacentra EDUdrama